Maatregelen medewerker bij blootstelling aan biomassa

Risico: blootstelling aan biomassa

Beschrijving:  Bij verbranding van biomassa  is blootstelling aan de nog te verbranden stof niet uitgesloten. Blootstelling aan biomassa via de luchtwegen, spijsvertering en bij huidcontact kan leiden tot verschillende soorten aandoeningen zoals huidirritatie, eczeem en longaandoeningen.

Bij herhaalde blootstelling aan hardhoutstof bestaat het risico op neuskanker.

 

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan biomassa

Voor u begint

 • Volg de voorlichting en onderricht over biomassa, waarbij aan de orde komen:

  • Risicoinventarisatie en –evaluatie (RIE) voor het product dat op dat moment wordt bijgestookt en het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product.

  • Werkvergunning/taakrisicoanalyse (TRA).

  • Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Zorg voor een geldige werkvergunning .

 • Ga na of het veiligheidsinformatieblad met u besproken is.

 • Controleer of de arbeidsplaats voldoende geventileerd is.

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, die geëigend zijn voor het betreffende product: voor werken met hardhout-stof  heeft een aangeblazen volgelaatsmasker (P3 filter) de voorkeur

 • Voer een last minute risicoanalyse (LMRA) uit.

 

Tijdens het werk            

 • Werk conform de gemaakte afspraken  ten aanzien van het bij te stoken product.

 • Werk zorgvuldig en voorkom dat de omgeving onnodig wordt vervuild.

 • Voorkom stofvorming.

 • Eet, drink en rook niet op de werkplek.

 • Was uw handen en armen met water en zeep als u gaat eten of drinken.

 • Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.

 

Als het werk klaar is

 • Maak de werkplek schoon en reinig de middelen conform de werkinstructie voor het specifieke product en voorkom hierbij de verspreiding van stof.

 • Voer de persoonlijke beschermingsmiddelen af.

 • Was uw handen en armen met water en zeep. Ga zo nodig douchen.

 • Evalueer indien nodig de werkvergunning en TRA. 

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Datum: 
18 november 2014
randomness