Welkom in de Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven

Welkom op deze site

Graag willen wij iets weten over de bezoekers van de site.
Daarom vragen wij u kort uw medewerking:

Dank voor uw medewerking!

U werkt in of voor de energiesector. Dit betekent dat u situaties tegenkomt die uw veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In deze Arbocatalogus vindt u de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken. Per risico staat beschreven wat u zelf moet doen om veilig te werken en wat u van uw werkgever mag verwachten.

Hoe werkt het?

Klik links in het deelmenu werkzaamheden op Productie en levering of op Warmte. Dan kiest u het werk dat u gaat doen. Daarna ziet u meteen de risico’s die u daarbij loopt en de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. Wilt u meer uitleg over de zoekmogelijkheden? Klik op Hoe werkt de arbocatalogus.

Twee opmerkingen vooraf:

  1. In de Arbocatalogus staan de afspraken die de bedrijven in de energiesector met elkaar hebben gemaakt om risico’s te verminderen. Het kan zijn dat er in uw bedrijf aanvullende regels gelden. Uw werkgever of de opdrachtgever hoort u hierover te informeren. Belangrijk is dat u dit zelf ook nagaat. 
  2. De inhoud van de Arbocatalogus wordt geleidelijk aangevuld. Ook zal actief worden gekeken of wijzigingen nodig zijn als gevolg van ontwikkelingen in de sector of wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Revisie arbocatalogus!

Er vindt regelmatig revisie plaats op de Arbocatalogus Productie- en Leveringsbedrijven: om de 3 jaar worden de maatregelen gescreend en daar waar nodig aangepast aan nieuwe normen/technieken en nieuwe wet- en regelgeving. 

De tekst die is opgenomen is de herziene tekst na de revisie. 

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail via de button "reageren" (rechtsonder) of rbuikema@wenb.nl