Risico: Blootstelling aan biomassa

Risico: blootstelling aan biomassa

Beschrijving: Bij verbranding van biomassa  is blootstelling aan de nog te verbranden stof niet uitgesloten. Blootstelling aan biomassa via de luchtwegen, spijsvertering en bij huidcontact kan leiden tot verschillende soorten aandoeningen zoals huidirritatie, eczeem en longaandoeningen.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan biomassa
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan biomassa
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan biomassa