Laad- en loswerkzaamheden

Bij deze activiteit ziet u de mogelijke risico's die medewerkers kunnen lopen. Door het risico aan te klikken komt u bij mogelijke maatregelen om de risico's te voorkomen of te beperken.

Administratieve werkzaamheden

Beeldschermwerk controlekamer

Montage en in bedrijf nemen van een aansluitleiding t. b.v. een afleverset, incl. aanboren

Plaatsen, in en uit bedrijf nemen en demonteren van een afleverset, incl. warmtemeter

Werkzaamheden onder druk aan een afsluiter inclusief eventuele vertragingskast

randomness