Colofon

Deze arbocatalogus is ontwikkeld in opdracht van Werkgeversvereniging WENb.

De inhoud is samengesteld door een werkgroep van arbodeskundigen en OR-leden van alle productie-leveringsbedrijven in Nederland.

De werkgroep vergadert regelmatig om ervoor te zorgen dat de maatregelen aansluiten bij de actuele wetgeving en bij de huidige stand van techniek en wetenschap. Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen of suggesties, stuur dan een e-mail naar info@wenb.nl.