Uitgangspunten

Toepassingsgebied

De maatregelen in deze arbocatalogus zijn van toepassing op productie- en leveringsbedrijven in de energiesector. De maatregelen betreffen de kerntaken van de bedrijven. In Nederland zijn zeven productie- en leveringsbedrijven actief, die alle hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze arbocatalogus. De arbocatalogus geldt ook voor contractors en hun medewerkers die werk uitvoeren voor een productie- en leveringsbedrijf. Voor specifiek werk, bijvoorbeeld steigerbouw, gelden aanvullende voorschriften en maatregelen.

Afwijken

Bedrijven zijn niet verplicht de arbocatalogus te gebruiken en mogen afwijken van deze maatregelen. Wel moeten zij aan de Arbeidsinspectie kunnen aantonen dat zij hun medewerkers minimaal hetzelfde beschermingsniveau geven.

Arbeidshygiënische strategie

In de ‘maatregelen organisatie’ van deze arbocatalogus wordt de werkgever per risico gewezen op de arbeidshygiënische strategie, waarbij bronaanpak steeds als uitgangspunt geldt. Per activiteit worden zowel de ‘maatregelen organisatie’ als de ‘maatregelen medewerker’ getoond. Daardoor zien medewerkers wat zij zelf moeten doen om veilig en gezond te werken, maar ook wat zij hierin van hun werkgever mogen verwachten.

De arbeidshygiënische strategie houdt in dat risico’s allereerst aan de de bron worden aangepakt, zodat de oorzaak van het risico wordt weggenomen. Als een maatregel aan de bron niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden verwacht, kan een maatregel van een lagere orde gekozen worden.
De voorkeursvolgorde van maatregelen is:

  1. risico's bij de bron voorkomen/beperken;
  2. collectieve bescherming technisch/organisatorisch;
  3. individuele bescherming technisch/organisatorisch;
  4. toepassing van pbm's (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Primair moeten maatregelen worden genomen die onveilig en ongezond werken voorkomen (preventie). Een preventieve maatregel is dus een maatregel die gericht is op de eliminatie of beperking van de vastgestelde risico-omvang.

In het menu vindt u onder Arbeidshygiënische strategie meer informatie over deze aanpak.

randomness