Risico: Alleen werken – geen hulp bij een incident

Risico: Geen hulp bij een incident 

Beschrijving: Als een medewerker werk verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede medewerker aanwezig is, kan in geval van een incident geen hulp worden geboden. Risicoverhogende omstandigheden daarbij kunnen zijn:

  • De werkzaamheden vinden plaats op plaatsen waar normaal gesproken ook weinig mensen langs komen
  • Persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheidsrisico’s

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Alleen werken – geen hulp bij een incident
Maatregelen organisatie bij alleen werken
Maatregelen medewerker bij alleen werken