Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar
Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar