Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Voor u begint

  • Draag geen wijde of loshangende kledingstukken.
  • Controleer of de machines en gereedschappen zijn goedgekeurd.
  • Gebruik machines en gereedschappen alleen als u daartoe bent geautoriseerd en voldoende deskundig bent.
  • Lees altijd de bedieningsvoorschriften van machines en gereedschappen. 
  • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • Doe een last minute risicoanalyse (LMRA).

Tijdens het werk

  • Zorg voor goed zicht op de werkplek en duidelijke communicatie. 
  • Zorg dat u voldoende afstand houdt van bewegende delen van machines en gereedschappen. 
  • Gebruik machines en gereedschappen uitsluitend voor het doel, op de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.
  • Beveiligingen of afschermingen mag u nooit overbruggen of weghalen.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
14-04-2015