Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Maatregelen organisatie bij knel-, plet- en snijgevaar

  • Neem in het ontwerp noodstopschakelaars, sensorbeveiliging en de afscherming van bewegende delen op conform Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. 
  • Maak alleen gebruik van goedgekeurde machines en gereedschappen (conform Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen). 
  • Zorg voor regelmatig onderhoud van machines en gereedschappen. 
  • Laat storingen alleen door deskundigen verhelpen. 
  • Zorg voor goede verlichting bij de machines.
  • Zorg voor persoonlijke beschermingmiddelen (PBM). 
  • Zorg voor voorlichting en instructie over veilig werken met machines en gereedschappen.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
14-04-2015
randomness