Risico: Blootstelling aan bodemas

Risico: Blootstelling aan bodemas

Beschrijving: Bij inademen en/of inslikken is er kans op benauwdheid of verstikking. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op verbranding en huidirritatie. Tijdens normale bedrijfsvoering is er geen contact met de bodemas. Bij onderhoud en calamiteiten bestaat de kans om in contact te komen met de bodemas.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan bodemas
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan bodemas
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan bodemas
randomness