Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan bodemas

Risico: Blootstelling aan bodemas

Beschrijving: Bij inademen en/of inslikken is er kans op benauwdheid of verstikking. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op verbranding en huidirritatie. Tijdens normale bedrijfsvoering is er geen contact met de bodemas. Bij onderhoud en calamiteiten bestaat de kans om in contact te komen met de bodemas. 

Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan bodemas

Voor u begint

 • Gebruik naast de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen ook:
  • Rubber handschoenen
  • Rubber laarzen of dichte hoge veiligheidsschoenen
  • Spatvrije overall
 • Gebruik bij stofvorming ook:
  • Stofdichte (spatwaterbestendige) wegwerpoverall met afdichting rond polsen en enkels
  • Adembescherming, minimaal een FFP-3masker. Bij hoge concentraties in verband met bescherming van de ogen een volgelaatsmasker met een P-3 filterbus.
  • Ruimzichtbril
 • Doe een Last Minute Risicoanalyse (LMRA).

 

Voorbeeld: onvoldoende bescherming tegen blootstelling aan bodemas

 

Tijdens het werk

 • Voorkom stofvorming. Sproei zonodig water.
  • Voorkom inhallatie van bodemas.
  • Voorkom langdurig huidcontact.
 • Voorkom aanraking met hete bodemas.
 • Als u de werkplek verlaat:
  • gooi dan de wegwerpoverall, handschoenen en het masker weg in een afvalzak.
  • Was uw handen en armen met water en zeep.
  • Als u gaat eten of drinken zo nodig ook het gezicht.
 • Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.
 • Gebruik ventilatie indien technisch mogelijk

Na het werk

 • Als u de werkplek verlaat, gooi dan de wegwerpoverall, handschoenen en het masker weg in een afvalzak. Was uw handen en armen met water en zeep, zo nodig ook het gezicht. Ga zo nodig douchen.
 • Zorg dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen schoon zijn voor u ze opnieuw gaat gebruiken.

Bij een calamiteit

 • Bij huidcontact met  bodemas, was de huid met water en zeep.
 • Bij oogcontact, spoel de ogen grondig met water.
 • Bij inademing van bodemas, zorg voor frisse lucht.
 • Bij inslikken, spoel de mond en raadpleeg onmiddellijk een arts. 
 • Raadpleeg bij ademhalingsproblemen, huiduitslag of blijvend prikkende ogen een arts.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
1 december 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18/11/2014, 2e revisie 14-11-2018