Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan bodemas

Risico: Blootstelling aan bodemas

Beschrijving: Bij inademen en/of inslikken is er kans op benauwdheid of verstikking. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op verbranding en huidirritatie. Tijdens normale bedrijfsvoering is er geen contact met de bodemas. Bij onderhoud en calamiteiten bestaat de kans om in contact te komen met de bodemas.

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan bodemas

  • Zorg door regelmatig onderhoud uit te voeren aan de bodemas-intallaties dat emissie van bodemas tot een minimum wordt gereduceerd.
  • Voorkom bij de opslag van bodemas verwaaiing van het stof.
  • Zorg voor maatregelen, middelen en instructies om blootstelling aan bodemas te voorkomen.
  • Zorg voor voorlichting en instructies m.b.t. risico’s van bodemas.
  • Pas bij gebruik van een stofzuiginstallatie bij droge bodemas geschikte filters toe.
  • Zorg dat er voor de medewerker een werkvergunning is, indien van toepassing.
  • Zorg voor de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
1 december 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 18-11-2014, 2e revisie 14-11-2018
randomness