Risico: Blootstelling aan vliegas

Risico: Blootstelling aan vliegas

Beschrijving: Vliegas is schadelijk voor de gezondheid en inademing en/of inslikken van vliegas dient voorkomen te worden. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie. Met hete vliegas is er kans op verbranding.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan vliegas
Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vliegas
Maatregelen medewerker tegen blootstelling aan vliegas