Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vliegas

Risico: Blootstelling aan vliegas

Beschrijving: Vliegas is schadelijk voor de gezondheid en inademing en/of inslikken van vliegas dient voorkomen te worden. Bij huid- of slijmvliescontact is er kans op irritatie. Met hete vliegas is er kans op verbranding. 

 

Maatregelen organisatie tegen blootstelling aan vliegas

  • Zorg door regelmatig onderhoud uit te voeren aan de vliegas-intallaties dat emissie van vliegas tot een minimum wordt gereduceerd.
  • Zorg voor instructie in het omgaan met vliegas.
  • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  • Zorg voor een stofzuiginstallatie met geschikte filters. 
  • Zorg voor voldoende luchtdichte kunststof afvalzakken en een afvalcontainer.
Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
1 december 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 14-04-2015, 2e revisie 14-11-2018