Maatregelen medewerker bij blootstelling aan verontreinigde grond

Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond

Beschrijving: Blootstelling aan verontreinigde grond kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

Maatregelen medewerker bij blootstelling aan verontreinigde grond

 • Mocht u verontreinigde grond tegenkomen, stop dan de werkzaamheden en meld het bij uw leidinggevende.
 • U kunt verontreinigde grond herkennen aan: 
  • vreemde geuren en kleuren;
  • bodemvreemde materialen zoals asbest, puin, asfalt, afval etc.
  • aanwezigheid van drijflagen (olie);
  • aantasting van bestaande kabels en leidingen;
  • aanwezigheid van verpakkingen van chemische stoffen;
  • geheel of gedeeltelijk afgestorven begroeiing;
  • of als u weet dat er bodemverontreinigende activiteitenhebben plaatsgevonden op de locatie.

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
7 april 2010
Revisie informatie: 
18-11-2014
randomness