Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond

Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond

Beschrijving: Blootstelling aan verontreinigde grond kan de gezondheid ernstige schade toebrengen.

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Blootstelling aan verontreinigde grond
Maatregelen organisatie bij blootstelling aan verontreinigde grond
Maatregelen medewerker bij blootstelling aan verontreinigde grond