Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Doel: Het voorkomen van letsel ten gevolge van beknelling of pletten dan wel verwondingen ten gevolge van snijden.

 

Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Voor u begint

 • Draag geen wijde of loshangende kledingstukken zoals sjaals en stropdassen, of sieraden zoals armbanden, halskettingen, ringen etc.
 • Controleer of de machines en gereedschappen zijn goedgekeurd.
 • Gebruik machines en gereedschappen alleen als u daartoe bent geautoriseerd en voldoende deskundig bent.
 • Gebruik het juiste mes voor het juiste werk.
 • Gebruik snij-vaste handschoenen bij het werken met scherpe materialen of gereedschappen.
 • Lees altijd de bedieningsvoorschriften van machines en gereedschappen. 
 • Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Doe een last minute risicoanalyse (LMRA).

Tijdens het werk

 • Zorg voor goed zicht op de werkplek en duidelijke communicatie. 
 • Zorg dat u voldoende afstand houdt van bewegende delen van machines en gereedschappen. 
 • Gebruik machines en gereedschappen uitsluitend voor het doel, op de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.
 • Beveiligingen of afschermingen mag u nooit overbruggen of weghalen.
Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgeversOvereenstemming tussen werknemers en werkgevers
Datum: 
8 september 2010
Revisie informatie: 
1e revisie 14/04/2015, 2e revisie 5/11/2020
randomness