Kantoorwerkzaamheden

Bij deze activiteit ziet u de mogelijke risico's die medewerkers kunnen lopen. Door het risico aan te klikken komt u bij mogelijke maatregelen om de risico's te voorkomen of te beperken.

Beeldschermwerk controlekamer

Hoogspanningsinstallaties meten of beproeven

HT-installatie in een station uit en in bedrijf nemen

Montage en in bedrijf nemen van een aansluitleiding t. b.v. een afleverset, incl. aanboren

MT-installatie in een station uit en in bedrijf nemen

Plaatsen, in en uit bedrijf nemen en demonteren van een afleverset, incl. warmtemeter

Werken aan secundaire elektrische installaties

Werkzaamheden onder druk aan een afsluiter inclusief eventuele vertragingskast

randomness