Maatregelen organisatie bij werken in ATEX-gebieden

Risico: werken in ATEX-gebieden 

Beschrijving: Een explosie mogelijk gevolgd door brand, kan ernstige gevolgen hebben: direct ernstig letsel aan lijf en ledematen door beschadigde installatiedelen of delen van gebouwen. Direct of op langere termijn kan schade aan de gezondheid ontstaan als gevolg van blootstelling aan gezondheidschadelijke stoffen die door de explosie of brand vrijkomen of ontstaan door de brand en/of explosie. Er is sprake van een explosie als een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is.
Gas: Voor veilig werken voert een gasmeetdeskundige eerste een onderzoek uit. Voor het meten van gas wordt gebruik gemaakt van een explosiemeter, deze meet de hoeveelheid vol% of ppm in de lucht.
Stof: Een stofexplosie kan ontstaan als brandbaar fijn stof gemengd wordt met lucht en dit mengsel vervolgens wordt ontstoken.

 

Maatregelen organisatie bij werken in ATEX-gebieden

 • De organisatie moet, voor zover dit technisch en organisatorisch mogelijk is, ATEX zones voorkomen en ontstekingsbronnen beperken en beheersen en als laatste procedures om de risico’s te beheersen. Gas kan voorkomen worden door installaties gasvrij te maken en stof kan voorkomen worden door een stofdicht systeem. 
 • Zorg voor een actueel Explosie Veiligheids Document (EVD) inclusief een plan van aanpak en maak de inhoud bekend binnen de organisatie bijvoorbeeld d.m.v. een jaarlijkse toolbox.
 • Zorg voor regelmatig (tenminste één keer per drie jaar) verplicht ATEX Onderricht aan haar medewerkers.
 • Zorg voor geschikte arbeidsmiddelen, communicatiemiddelen en PBM’s in overstemming met de zone classificatie.
 • Zorg voor een bedrijfsprocedure over ATEX. 
 • Zorg permanent voor een schone werkomgeving (good housekeeping).
 • Zorg er voor dat installatiedelen waarvoor een werkvergunning geldt, niet zomaar geopend kunnen worden. 
 • Zorg dat de veiligheidsinformatiebladen over de aanwezige stoffen aanwezig zijn. 
 • Zorg ervoor dat installatiedelen na spoelen veilig gesteld zijn aan de hand van de werkvergunningprocedure en gecontroleerd zijn d.m.v. gasmeting. 
 • Zorg voor voldoende (mechanische) bronafzuiging van de werkplek: tijdens de werkzaamheden moet de concentratie brandbare stof beneden 10 % LEL te blijven. 
 • Zorg dat het scenario van het werken in ATEX gebieden zijn opgenomen in het noodscenario.
 • Arbeidsmiddelen, geschikt voor een bepaalde zone, zijn te herkennen aan het Ex symbool, II (bovengrondse installatie) categorie nummer, gas of stof, stofgroep (gas of stof), temperatuur klasse (gas) of maximale oppervlakte temperatuur (stof), Notified Body en certificaatnummer:

en bijbehorende zonemarkering.

 

 

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Tips: 
Datum: 
18 november 2014
Revisie informatie: 
1e revisie 08-11-2016, 2e revisie 14-11-2018
randomness