Risico: Werken in ATEX-gebieden

Risico: werken in ATEX-gebieden

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Werken in ATEX-gebieden
Maatregelen organisatie bij werken in ATEX-gebieden
Maatregelen medewerker bij werken in ATEX-gebieden