Maatregelen organisatie bij werken in elektromagnetische velden

Risico: Gezondheidsschade door elektromagnetische velden 

Beschrijving:  Blootstelling boven de gezondheidgrenswaarde (>100 µT) leidt tot het zien van lichtflitsen. Zeer sterke velden veroorzaken een prikkeling van de zenuwen, waardoor men ongecontroleerde spiersamentrekkingen kan krijgen. Bij extreem sterke velden wordt zelfs de hartspier geprikkeld.                                                       

Maatregelen organisatie bij werken in elektromagnetische velden 

·         Laat de installatieverantwoordelijke gebieden met een magnetisch veld groter dan > 500 µT markeren.

·         In alle gevallen moeten werknemers geïnstrueerd worden dat ze zonder voorwaarden niet binnen de gevarenzone mogen komen. De voorwaarden zijn: 1) Installatie is buiten bedrijf zodat er geen magnetisch veld meer is. Indien dat niet mogelijk is én het elektromagnetisch veld > 500 µT, dan 2) TRA opstellen waarin vermeld staat dat een veiligheidswacht noodzakelijk is en de verblijftijd zo kort mogelijk wordt gehouden.

·         Bezoekers mogen niet blootgesteld worden aan magnetische velden > 100 µT.

·         Dragers van medisch elektronische apparatuur (bijvoorbeeld pacemakers) mogen niet blootgesteld worden aan velden > 100 µT, tenzij de fabrikant lagere waarden voorschrijft. Ingehuurde en eigen werknemers hebben geen toegang tenzij aan voorwaarden wordt voldaan. Markering hartsymbool aanbrengen bij de toegangspoort.

 

·         Bij een veldsterkte van (> 500 µT) mogen werkzaamheden alleen uitgevoerd worden onder toezicht van een veiligheidswacht.

·       Controlewerkzaamheden mogen zonder veiligheidswacht worden uitgevoerd, mits de werkzaamheden enkele minuten duren en de afstand tot de bron zo groot mogelijk is.

·       Plan werkzaamheden of neem maatregelen zodat dit werk in de toekomst niet meer in dit gebied hoeft worden uitgevoerd.

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
18 mei 2017
Revisie informatie: 
18-05-2017
randomness