Maatregelen organisatie bij contact met koel- en snijvloeistoffen

Risico: Gezondheidsschade door koel- en snijvloeistoffen

Beschrijving: Contact met vervuilde koel- en snijvloeistoffen kan huidproblemen veroorzaken zoals eczeem en allergie. Het inademen van damp/nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen kan ademhalingsproblemen veroorzaken.

Maatregelen organisatie bij contact met koel- en snijvloeistoffen

·         Stel voor de werkzaamheden de juiste koel- en snijvloeistoffen ter beschikking

·         Beoordeel de samenstelling van de vloeistof aan de hand van de gegevens uit de MSDS (Material Safety Data Sheets) en stel een instructie op voor het veilig gebruik ervan.

·         Stel de bijbehorende instructie beschikbaar op de werkplek.

·         Controleer en vervang regelmatig de koel- en snijvloeistoffen om bacteriën en schimmels te voorkomen.

·         Gebruik dompelbaden met afzuiging.

·         Handhaaf de arbeidhygiënische voorschriften.

·         Bewaar koel- en snijvloeistoffen afgesloten om vervuiling te voorkomen.

·         Voer de afgewerkte koel- en snijvloeistof af volgens de geldende milieuvoorschriften.

·         Stel handschoenen en cremes ter beschikking.

 

Maatregel voor: 
Werkgever
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
12 februari 2013
Revisie informatie: 
31-05-2017