Risico: Gezondheidsschade door contact met koel- en snijvloeistoffen

Risico: Gezondheidsschade door contact met koel- en snijvloeistoffen 

Hieronder ziet u de risico’s die u loopt bij de gekozen werkzaamheden. Per risico kunt u klikken op de maatregelen die u als medewerker moet nemen en de maatregelen die de organisatie moet nemen. U kunt ook meteen een selectie maken van maatregelen voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregel WerkgeverMaatregel Werknemer
Risico: Gezondheidsschade door contact met koel- en snijvloeistoffen
Maatregelen organisatie bij contact met koel- en snijvloeistoffen
Maatregelen medewerker bij contact met koel- en snijvloeistoffen
randomness