Maatregelen medewerker bij werken met een steiger

Risico: Vallen van hoogte

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

Maatregelen medewerker bij werken met een steiger

Voor betreding van de steiger

Steigerkaart

 • Controleer of een geldige steigerkaart aanwezig is bij elke toegang van de steiger en controleer de keuringsdatum. Is er geen geldige steigerkaart, betreed de steiger dan niet.
 • Controleer in geval van een hijssteiger of de maximale hijslast is vermeld op de steigerkaart.
 • Sta stil bij uw eerste indruk van de steiger: ziet de steiger er voor uw gevoel deugdelijk uit? Staat deze stevig?
 • Ga na of de steiger geschikt is voor uw werkzaamheden.
 • Ga na of u gevaren ziet, of er volgens u nog iets fout zou kunnen gaan.
 • Alleen een erkend steigerbouwer mag iets aan de steiger veranderen.

Werkvloer

 • Zorg dat de maximale vloerbelasting zoals vermeld op de steigerkaart niet wordt overschreden.
 • Zorg voor een opgeruimde werkvloer.
 • Zorg ervoor dat er geen voorwerpen naar beneden kunnen vallen (afschermen) of zet de directe omgeving onder de werkplek af.

Aarding

 • Als niet met veilige spanning (50 V Wisselspanning, 110 V gelijkspanning, gebruik voor spanning de symbolen) wordt gewerkt, controleer dan of aarding aanwezig en aangebracht is.

Weersomstandigheden

 • Plaats geen windvangende elementen die de stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden (zoals zeilen, schermen of netten).
 • Wees alert op wisselende weersomstandigheden.
 • Voer een Last Minute Risico Analyse (LMRA) uit.
controleer de steigerkaart
Controleer de steigerkaart

 

Tijdens gebruik van de steiger

 • Betreed de steiger alleen via de aangegeven toegangspunten.
 • Maak geen sprongen om afstanden te overbruggen.
 • Sta of klim niet langs schoren of leuningen.
 • Installeer geen noodladders of geïmproviseerde voorzieningen om de steiger te betreden.
 • Gebruik geen klimmaterialen op de steiger.
 • Zet geen materiaal of gereedschap tegen de leuning.
 • Breng aan de steiger geen enkele verandering aan.

 

Bijzondere omstandigheden

 • Bij werken op steigers boven water: draag een zwemvest.

 

Maatregel voor: 
Werknemer
Maatregel status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Datum: 
28 mei 2010
Revisie informatie: 
2e revisie 22-11-2017
randomness