Risico’s van legionella-bacteriën in industriele watersystemen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: legionella-bacteriën in industriele watersystemen  

 

   Relevant voor luchtbevochtigings installaties, koeltorens en overige proceswaterinstallaties:

o    Arbeidsomstandigheden wet artikel 5        

o    Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4, afdeling 9, artikel 4.85, artikel 4.87a en 4.87b 

   Relevant voor koeltorens:

o    Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteietnbesluit) &3.2.5 artikel 3.16a en 3.16b     

o    Arbo Informatie – 32 Legionella

 

 

Te hanteren actieniveaus:

 

Gemeten concentratie in kve/l

Status

Acties

< 100

Veilig

- Geen

> 100   -   > 1.000

Verdacht

- Het systeembeheer is onvoldoende.

- Bevochtigingsectie uitschakelen.

- De installatie dient te worden geïnspecteerd en er   dient een extra desinfectie te worden uitgevoerd.

> 1.000

Onveilig

- De installatie dient tijdelijk te worden uitgeschakeld zodat reiniging en desinfectie mogelijk is.

- Reiniging van bevochtigingkast, spuitmonden en doeken (filters) en vervolgens desinfectie van oppervlakken met bijvoorbeeld chloorbleekloog of waterstofperoxide. 

- Het personeel dat deze reinigingswerkzaamheden uitvoert dient persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

- Waardes > 1.000 kve/l duiden op onvoldoende beheer en reiniging. Evaluatie van de onderhoudsstrategie is noodzakelijk.

 

Verklarende tekst

Kve/l                Kolonievormende eenheden per liter

Legionella         Een aerobe bacterie die voornamelijk in watermilieus wordt aangetroffen

 

randomness