Risico’s van legionella-bacteriën in drinkwatersystemen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: legionella-bacteriën in drinkwatersystemen  

 

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

·         Artikel 4.87b Maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie

 

Arbeidsomstandighedenbeleidsregels

·         Beleidsregel 4.87-a Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een koeltoren die water in aërosolvorm in de lucht kan brengen

·         Beleidsregel 4.87-b Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die water in aërosolvorm in de lucht kan brengen

 

Literatuur en normen

·         Advies inzake preventie van legionellose, No. 1986/6, Gezondheidsraad, ‘s-Gravenhage, 25 juni 1986

·         VEWIN Werkbladen, Warmwaterinstallaties: Leidingen, toestellen, temperatuurregeling en doelmatigheid, WB 4.4 A, VEWIN Rijswijk

·         Ir. D.J.M. Bakker: “HACCP: een managementsysteem voor hygiëne”, H2O, 1997 (30) nr. 13, pag. 404-409

·         VEWIN Werkbladen, Beschermingen, WB 2.5, VEWIN Rijswijk

·         NEN 6265 Bacteriologisch onderzoek van water. Onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (kve) van Legionellabacteriën, 1e druk juni 1991

·         NPR6266 Bacteriologisch onderzoek van water. Toelichting bij het onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (kve) van Legionellabacteriën volgens NEN 6265, 1e druk mei 1991

·         NEN 6559 Bacteriologisch onderzoek van water. Monsterneming en conservering, 2e druk, november 1992

·         Drinkwaterwet 2011

·         BRL 6010

 

randomness