Info arbodeskundigen: Werken in ATEX-gebieden

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: werken in ATEX-gebieden 

 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

 

Arbeidsomstandigheden besluit

 • Hoofdstuk 2 Afdeling 2 Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen, § 2a Explosieve atmosferen

 

Arbowet

 • Hoofdstuk 2, Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Hoofdstuk 8 Artikel 8.15 Signalering bij opslag gevaarlijke stoffen
   

Normen

 • ADV 90026:2009 en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
 • NEN-EN 529:2005 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
 • NPR-CEN-ISO/TR 18690:2012 en Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
 • UIT 14:2009 nl Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NPR-CEN/TR 15321: 2006 en Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding
 • NEN-EN 50495:2010 en Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks
 • NEN-EN 15233:2007 en Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres
 • NEN-EN 15198:2007 en Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
 • NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009 nl Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres
 • NPR 7910-1:2008+C2:2009 nl Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10
 • NPR 7910-2:2008 nl Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 2: Dust explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 61241-10:2004
 • Niet bindende gids voor goede praktijen voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/92/EG van het Europese Parlement en Raad betreffende minimum voorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar Kunnen lopen. Versie april 2003.
 • NEN 1127 Ontplofbare atmosferen
 • NPR-CLC/TR 50404: Statische elektriciteit
 • NPR-CEN/TR 15281 Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
 • CENELEC Report R044-001. Safety of Machinery. Guidance and recommendations for avoidances of hazards due to static electricity.

Hulpmiddelen

 • Arbo-informatieblad 34 Veilig werken in een explosieve atmosfeer

 

 

randomness