Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - werkbak

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - werkbak

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
  • artikel 7.4a Keuringen
  • artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
  • artikel 7.18 lid 4 Hijs- en hefwerktuigen
  • artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
  • artikel 7.23d Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken

 

Normen

  • NEN-EN 14502-1: 2010 Hijskranen-uitrusting voor het hijsen van personen – Deel 1: Hangende werkbakken
  • NEN-EN 365: 2004+C1: 2007 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming tegen vallen – Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

 

Hulpmiddelen