Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - steiger

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - steiger

Brancheafspraken

 • Als er onder de 2,5 meter werkzaamheden moeten worden verricht met een verhoogd risico op valgevaar, moet er een taakrisicoanalyse (TRA) worden opgesteld. 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

 • artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • artikel 7.4a Keuringen
 • artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
 • Artikel 7.34 Steigers

Normen

 • NEN-EN 12811-1: 2004 Steigers - Deel 1: Steigers - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp

 •  

  NEN-EN 12811-2: 2004Steigers - Deel 2: Informatie over materialen

 • NEN-EN 12811-3: 2003Steigers - Deel 3: Proefbelastingen

 • NEN-EN 1808: 1999+ A1: 2010 Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie - Beproevingen

 •  

  NEN-EN 1004: 2005 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen

 • NEN-EN 1495: 1997+A2: 2009 Hefplateaus – Hefsteigers

 •  

  NEN-EN-ISO 12402-10: 2006 Persoonlijke drijfmiddelen – Deel 10: Keuze en toepassing van drijfmiddelen en andere relevante middelen 

Overig

 •  Richtlijn Steigers uitgave van VSB

 

Hulpmiddelen