Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - rolsteiger

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - rolsteiger

Brancheafspraken

 • Tot een stahoogte van 2,5 meter mag de rolsteiger zelf worden opgebouwd en verplaatst. Tussen 2,5 meter en 8 meter stahoogte moet de rolsteiger worden opgebouwd en verplaatst door deskundigen.
 • Als er beneden de 2,5 meter stahoogte werkzaamheden moeten worden verricht met een verhoogd risico op valgevaar, moet er een taakrisicoanalyse (TRA) worden opgesteld.

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
 

Arbobesluit

 • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • Artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.4a Keuringen
 • Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
 • Artikel 7.34 Steigers

Normen

 • NEN-EN 1004, 2005 Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen
 • NEN-EN 1298, 1996-07 nl  Rolsteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik

Overig / Algemeen

 • Arbo-Informatieblad 21, Rolsteigers
  Richtlijn Steigers uitgave van VSB

 

Hulpmiddelen

 

 

randomness