Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - plat dak

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - plat dak

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
  • Artikel 3.37p Gevarenzones

Normen

  • ISO-16024:2005 en – Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming tegen vallen van hoogte – Flexibele horizontale reddingslijnsystemen
  • NEN-EN 12841:2006 en – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn – instelapparatuur voor lijnen
  • NEN-EN 1498:2006 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Reddingslussen
  • NEN-EN 353-1:2014 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn
  • NEN-EN 363:2008 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen
  • NEN-EN 358:2000 en - Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen - Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels
  • NEN-EN 365:2004+C!:2007 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

Algemeen

  • ArboInformatieblad 15 – Veilig werken op daken

 

Hulpmiddelen

 

 

randomness