Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - ladder

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - ladder

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
 • artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • artikel 7.4 Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • artikel 7.4a Keuringen
 • artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • artikel 7.23 Algemeen lid 2 en 7
 • artikel 7.23a Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen

 

Normen

 • NEN-EN 131 -1: 2015 en Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen

 • NEN-EN 131 – 2: 2010+A2: 2017 en- Ladders - Deel 2: Eisen, beproeven, labeling

 • NEN-EN 131-3: 2007 en - Ladders - Deel 3: Gebruikersinformatie

 • NEN-EN 131-4: 2007 en - Ladders - Deel 4: Enkele en meervoudige scharnierverbindingsladders

 • NEN 2484: 1989 nl - Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud

 • NEN-EN 50528: 2010 en - Isolerende ladders voor gebruik in of nabij laagspanningsinstallaties

 • NEN-EN-IEC 61478 2002+A1: 2003 en Werken onder spanning - Ladders van isolerend materiaal

Algemeen

 • Leidraad Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel (VNO-NCW, brochure)
 • Arbouw - de ladder als werkplek?

Hulpmiddelen