Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - hoogwerker

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - hoogwerker

Brancheafspraken

 • Er zijn geen wettelijke opleidingseisen voor de gebruiker van de hoogwerker, wel moet de gebruiker aantoonbaar deskundig en vaardig zijn en moet het een door het bedrijf toegewezen persoon zijn. Als sector stellen we een SSVV-certificaat hoogwerker wel verplicht. 
 • Bij werkzaamheden binnen 10 meter van een hoogspanningslijn wordt toezicht gehouden door een vakbekwaam persoon conform NEN 3840. 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • artikel 3.16 voorkomen valgevaar
 • artikel 7.3 Geschikte arbeidsmiddelen
 • artikel 7.4a Keuringen
 • artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
 • Artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel 

Normen

 • NEN-EN 280: 2013 Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen

 • NEN-EN-IEC 61057: 1995 en Hoogwerkers met geïsoleerde hefinrichting voor onder spanning werken

 • ISO 18878: 2004 Hoogwerkers - Opleiding van bedieners

 • ISO 18893: 2014Hoogwerkers - Veiligheidsprincipes, inspectie, onderhoud en gebruik

 • NEN-EN 365: 2004 + C1: 2007 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

 • Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen, uitgave NEN