Info arbodeskundigen - Vallen van hoogte - begeleid werken met rope access

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Vallen van hoogte - begeleid werken met rope acces

Brancheafspraken

Minimale eisen basistraining voor begeleid werken met rope access:

 • De training moet worden gegeven door een IRATA level 3 persoon.
 • De training bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.
 • Tijdens het theoretisch deel worden alle te gebruiken middelen besproken zoals gebruik harnasgordel, eigenschappen van de touwen, gebruik karabiners, beoordeling bevestigingspunten, enz.
 • Wijze van begeleiding, communicatie, redden enz.
 • Tijdens het praktisch deel leert de betreffende persoon zelfstandig dalen en stijgen.
 • Tevens wordt aandacht besteed aan hoe bereddering plaats vindt en hoe gehandeld dient te worden in noodsituaties.

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
 

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar

Normen

 • ISO 22846-1:2003 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Systemen voor werken met geborgde lijn - Deel 1: Fundamentele principes voor een werksysteem
 • NEN-EN 12841:2006 en – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn - Instelapparaat voor lijnen
 • NEN-EN 12270 - Bergklimmersuitrusting - Klampen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
 • NEN-EN 1498:2006 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Reddingslussen
 • NEN-EN 1496:2006 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
 • NEN-EN 795:1996/A1:2000/C1:2006 nl - Bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen - Eisen en beproeving
 • NEN-EN 358:2000 en - Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen - Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels
 • NEN-EN 365:2004 en - Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

Algemeen

 • IRATA

 

Hulpmiddelen

 

 

randomness