Info arbodeskundigen: Tillen en dragen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Tillen en dragen

Brancheafspraken

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • H5 Fysieke belasting

Normen

  • NEN-ISO 11228 – 1 Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Tillen en dragen

 

 Hulpmiddelen

  • AI-blad 29, fysieke belasting bij het werk
  • KIM-tool, zie https://www.handlingloads.eu/nl
  • Crow 282 mechanisch aanbrengen elementenverharding - Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk, CROW A-blad Tillen, Arbouw