Info arbodeskundigen: Struikelen en uitglijden

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Struikelen en uitglijden

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenregeling

  • Artikel 8.4 Vrije keuze van signalering
  • Bijlage XVIII behorende bij artikel 8.10 Arboregeling Waarschuwingsborden

Normen

  • ADV 90026: 2009 en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
  • NPR-CEN-ISO/TR 18690: 2012 en Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
  • UIT 14: 2009 nl Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen