Info arbodeskundigen: Risico’s van gezondheidsschade bij contact met koel- en snijvloeistoffen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: gezondheidsschade door contact met koel- en snijvloeistoffen 

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • Arbobesluit art 7.5. Montage, demontage, onderhoud en reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen.

Hulpmiddelen

  • Handboek Veilig en Gezondwerken met metaalbewerkingsvloeistoffen. IndusTox Beco

 

 

 

 

 

randomness