Info arbodeskundigen - Onvoldoende instructie - contractormedewerkers

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Onvoldoende instructie - contractormedewerkers

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht (gevaarlijke stoffen)
 • Artikel 2.42a Werkvergunning
 • Artikel 4.45a Voorlichting (voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten)
 • Artikel 4.45b Onderricht (voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten)
 • Artikel 4.102 Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht, biologische agentia)
 • Artikel 5.5 Voorlichting (fysieke belasting)
 • Artikel 6.11 Voorlichting en onderricht (lawaai)
 • Artikel 6.11d Voorlichting en onderricht (trillingen)
 • Artikel 7.11a Voorlichting (arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden)

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Artikel 8.10 'soorten borden incl. bijlage XVII'

Arbeidsomstandighedenbeleidsregels

 • Beleidsregel 4.1c-6 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater lid 8b

Normen

 • NEN 5050 Woordwijzer - Goed taalgebruik in bedrijf en techniek
 • NEN 3011 "Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte"

 

Hulpmiddelen

 

randomness