Info arbodeskundigen - Knel-, plet- en snijgevaar

 

Info arbodeskundigen

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar
 
Brancheafspraken
 
Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
Arbeidsomstandighedenbesluit
·         Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen.
·         Artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen.
·         Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
·         Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
·         Artikel 7.6 Deskundigheid werknemers
·         Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen.
·         Artikel 7.13 Bedieningssystemen.
·         Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
·         Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
·         Artikel 7.16 Noodstopvoorziening.
·         Artikel 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen.
·         Artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten.
·         Artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
 
Arbeidsomstandigheden beleidsregels
·         Beleidsregel 7.16 Noodstopvoorziening
 
Normen
·         NEN-EN-ISO 13849-1:2008 Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene regels voor ontwerp
·         NEN-EN 349:1994+A1:2008 Veiligheid van machines - Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
·         NEN-EN 953:1998+A1:2009Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
·         ISO 14120:2002 Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en verplaatsbare afschermingen
 
Hulpmiddelen
·         Arbo-Informatieblad 11 Machineveiligheid: afscherming en beveiligingen
randomness