Info arbodeskundigen: Hand- en armtrillingen

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Hand- en armtrillingen

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving

Arbobesluit

  • Hoofdstuk 6 Afdeling 3A Trillingen

Normen

  • ISO 5349-1:2001 Mechanical vibration; Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration; Part 1: General guidelines.
  • ISO 5349-2:2001 Mechanical vibration; Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration; Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace.
  • ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock; Evaluation of human exposure to whole-bodyvibration; Part 1: General requirements

 

Hulpmiddelen

  • AI-blad 36, trillingen
randomness