Info arbodeskundigen - Gezondheidsklachten door binnenklimaat

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Gezondheidsklachten door binnenklimaat

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbobesluit

  • Artikel 3.19 Afmetingen en luchtvolumen van ruimten
  • Artikel 6.2 Luchtverversing

Normen

  • NEN 1087: 2006 nl meten en ventilatie
  • NEN-EN-ISO 7730: 2005 en Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid

 

Hulpmiddelen

  • Arbo Informatieblad 7 Kantoren