Info arbodeskundigen: Fysieke (over)belasting door duwen en trekken

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Fysieke (over)belasting door duwen en trekken

Brancheafspraken

-

Arbobesluit

  • H5 Fysieke belasting.

Normen

  • NEN-ISO 11228 – 2 Ergonomie - Handmatig verplaatsen van lasten - Duwen en trekken

Hulpmiddelen