Info arbodeskundigen - Fysieke overbelasting door beeldschermwerk

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Fysieke overbelasting door beeldschermwerk

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandigheden besluit

 • Hoofdstuk 5, Afdeling 2 Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Hoofdstuk 5, Afdeling 2 Artikel 5.11 Beeldschermwerkplek

 

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Hoofdstuk 5, Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair
 • Normen (check 5-10-2020)
 • NEN-EN-ISO 9241-4:1998 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 4: Eisen voor het toetsenbord
 • NEN-EN-ISO 9241-5:1999 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 5: Eisen voor de werkplek en de lichaamshouding
 • NEN-EN-ISO 9241-6:2000 en Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Deel 6: Eisen aan de omgeving
 • NEN-EN-ISO 9241-11:2018 Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 11: Bruikbaarheid: Definities en concepten 
 • NEN-EN-ISO 9241-303:2011 en Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 303: Eisen voor elektronische beeldschermen
 • NPR 1813: 2016 nl Ergonomie - Ergonomie - Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires - Toelichting bij NEN-EN 1335, NEN-EN 527 en NEN-EN 16139
 • NEN-EN 527-1:2011 en - Kantoormeubelen - Werktafels en -bureaus - Deel 1: Afmetingen

 

Hulpmiddelen/ aandachtspunten

Activiteiten met dit risico

 • Bedieningswerkzaamheden via beeldschermen
  • Beeldschermwerk controlekamer
 •  Beeldschermwerkzaamheden in algemeen en op kantoor
 •  Beeldschermwerkzaamheden thuis

 

randomness