Info arbodeskundigen - Brand- en explosiegevaar (brandgevaarlijk werk)

Info arbodeskundigen

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.8 Brandmelding en brandbestrijding

  • Artikel 3.37g Voorkoming van brand en temperatuurstijging

  • Artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen

  • Artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen

 

Normen

  • ISO 19706:2007 en Richtlijnen voor het beoordelen van brandgevaar voor mensen

 

Hulpmiddelen

 

randomness