Info arbodeskundigen - Blootstelling aan vliegas

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan vliegas

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Hoofdstuk 2
 • Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s
 • Artikel 8 Voorlichting en onderricht
 • Artikel 11 a Algemene verplichtingen van de werknemers

Normen

 • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
 • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
 • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding
 • NPR-CR 13464 Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers
 • NPR-CEN/TR 15419 Beschermende kleding - Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van tegen chemicaliën beschermende kleding

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Hoofdstuk 1, afd. 1 Artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
 • Hoofdstuk 3, afd. 3 Artikel 3.35 Reanimatie-apparatuur

 

randomness