Info arbodeskundigen: Blootstelling aan stof en biologische agentia

Risico: Blootstelling aan stof en biologische agentia

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s

Arbeidsomstandigheden besluit

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia, afdeling 9