Info arbodeskundigen - Blootstelling aan schadelijk geluid

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • hoofdstuk 6 afdeling 3

 

Normen

  • NEN-EN-ISO 9612:2009  Akoestiek – Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode  (vervangt NEN 3418:2003)
  • NEN-ISO 4869-1:1997 nl  Akoestiek - Gehoorbeschermers - Deel 1: Subjectieve methode voor het meten van de geluidverzwakking
  • NEN-EN 458:2016 Gehoorbeschermers – Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud – Praktijkrichtlijn