Info arbodeskundigen - Blootstelling aan radionucliden

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan radionucliden

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 8

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Paragraaf 6 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
  • Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbeleidsregels

  • Beleidsregel 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Normen

  • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
  • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
  • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
  • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
  • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding

 

Hulpmiddelen

randomness