Info arbodeskundigen - Blootstelling aan kolenstof

Informatie voor arbodeskundigen

Risico: Blootstelling aan kolenstof

Brancheafspraken

 

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
 • Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
 • Paragraaf 6 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
 • Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbeleidsregels

 • Beleidsregel 3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Beleidsregel 3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Beleidsregel 8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Normen

 • ADV 90026 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Europese richtlijnen, certificatie en normalisatie - Ontwerp, fabricage, uitlevering en gebruik (2 delen en quick reference)
 • NEN-EN 529 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – aanbevelingen voor keuze, gebruikverzorging en onderhoud - Praktijkrichtlijn
 • NPR-CEN-ISO/TR 18690 Praktijkrichtlijn voor de keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids- , beschermings- en werkschoeisel
 • UIT 14 Praktijkgids persoonlijke beschermingsmiddelen
 • NPR-CEN/TR 15321Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding

 

Hulpmiddelen